שני אטבי כביסה / מוטי לקסמן, שבט, תשע"ג.

ראיתי,
שני אטבי כביסה
מפלסטיק
תלויים על חבל כביסה.
אחד, מתוך ארבעה
המתוחים בין שני עמודי צינור,
עבה.

שני אטבי כביסה
אחד ירוק שני אדום.

הרוח הסוערת
לא הצליחה לעורר
תנועה כלשהי
בשני אטבי הכביסה
מפלסטיק
התלויים.

הגשם העז, והשופע
הצמיח
מרבד ירוק עז
וצפוף של
חמציצים,
חוביזה,
גם סרפד,
ואפילו עשבים גבוהים
שאת שמם איני יודע.

המרבד הצפוף
כיסה את כל פני האדמה
בין עמודי הצינור
מתחת לחבלי הכביסה.
ומסביבם.

שני אטבי הכביסה
תלויים על החבל,
עדיין.

מצפים,
ממתינים,
מייחלים.

הוסף תגובה